Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 26 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana