Kapacitet: od 2 do 34 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 1 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 26 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 25 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana