Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 23 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana