Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 17 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 26 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 37 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 4 do 25 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 19 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana