Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 40 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 31 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 7 do 9 osoba u 1 apartmanu