Opći uvjeti korištenja www.apartmanija.hr internet stranice

Internet stranica www.apartmanija.hr i sve njene poddomene (u daljnjem tekstu Stranice) vlasništvo su tvrtke Do-bra d.o.o., Štefanićeva 5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu Vlasnik Stranice). Korištenjem ovih stranica prihvaćate ove odredbe o općim uvjetima korištenja te obavijesti koje se ovdje nalaze. Ako niste suglasni s ovim općim uvjetima korištenja Stranica, molimo Vas da ih ne koristite!

Opće odredbe o internet stranici Apartmanija.hr Stranica nije turistička agencija koja iznajmljuje smještajne objekte u ime i za račun iznajmljivača, već koristi kao on-line katalog smještajnih kapaciteta na području države Republike Hrvatske, što podrazumijeva da stranice Apartmanija.hr služe za promociju i oglašavanje apartmana, studija, soba, hotela, hostela, vila i kampova, te ostalih objekata u kojima se pružaju usluge smještaja za goste ili se nude uslužne djelatnosti vezane uz turizam, sport, rekreaciju i relaksaciju.

Ograničenje na osobno, nekomercijalno korištenje Ove Stranice su namijenjene korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim Stranicama bez izričite suglasnosti njezinih vlasnika ili oglašivača. Materijali na ovim Stranicama zaštićeni su autorskim pravima i svaka neovlaštena uporaba bilo kojeg materijala na ovim Stranicama može predstavljati povredu odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, Kaznenog zakona i drugih pravnih propisa u Republici Hrvatskoj.

U slučaju povrede bilo kojeg od navedenih Uvjeta, Vaše ovlaštenje za uporabu ovih Stranica automatski prestaje te sve eventualno učitane ili tiskane materijale dužni ste odmah uništiti.

Vlasništva, prava i odgovornosti Sadržaji na ovim Stranicama vlasništvo su tvrtke Do-bra d.o.o. (Vlasnika Stranice). Sadržaji koji nisu u vlasništvu Vlasnika Stranice, koriste se uz odobrenje njihova autora/vlasnika koji ima pravo zatražiti brisanje svojih podataka sa stranica u svakom trenutku, kao i ostala prava u vezi postupanja s osobnim podacima, a u skladu s Općom uredbom o zašititi podataka i pripadajućim propisima RH. Više o zaštiti osobnih podataka u Općim uvjetima oglašavanja.

Ograničenje od odgovornosti Stranica Apartmanija.hr prenosi isključivo podatke dobivene od strane oglašivača te Vlasnik stranice ne snosi nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ako informacije o privatnom smještaju, apartmani i/ili sobe, ne odgovaraju stvarnoj situaciji. Na portalu se oglašava isključivo ponuda privatnih oglašivača s područja Republike Hrvatske.

Vlasnik Stranice se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem internetskih stranica unutar domene Apartmanija.hr Stranice, za bilo koje radnje korisnika povezanih s uporabom ili zlouporabom sadržaja tih internetskih stranica, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Stranica Apartmanija.hr.

Zaštita privatnosti i korištenje osobnih podataka Vaša privatnost nam je važna i nikada ne zloupotrebljavamo podatke koje ste dobrovoljno ostavili na Stranici. Vlasnik Stranice se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost na Stranici, u onoj mjeri u kojoj to dopušta priroda naših odnosa i poslovanja.

Korisnici usluga Stranice pristaju da Vlasnik Stranice prikupi osobne podatke:
1. Ime i Prezime
4. E-mail adresa
3. Telefonski broj

Navedeni podaci su neophodni za Registraciju/Prijavu koja služi kako bi Vlasnik Stranice omogućio Korisniku korištenje usluga Stranice. Navedeni podaci će biti korišteni i za povremeno slanje obavijesti elektronskom poštom o uslugama i sadržaju Stranice.

Osim navedenih podataka, Korisnik može na neki drugi način pružiti informacije prilikom popunjavanja obrazaca, provođenja pretraživanja, ažuriranja, odgovaranja na ankete, sudjelovanja u promocijama ili korištenja posebnih ponuda Stranice. Tako prikupljene informacije su anonimne, a Vlasnik Stranice se obvezuje da će ih koristiti isključivo u tu svrhu i da ih neće proslijediti trećim stranama.

Komentari Korisnika (ocjene, recenzije) usluga Oglašivača će biti objavljeni na Stranici, a za što nije potrebna privola Oglašivača. Vlasnik Stranice ne kontrolira i ne odgovara za informacije pružene od strane Korisnika, a koje bi mogle uključivati informacije o Oglašivaču. Bilo kakav zahtjev prema informacijama o otkrivanju osobnih podataka, Oglašivač treba uputiti Korisniku. U slučaju pritužbe Oglašivača na neistinitost i zahtjeva za brisanje komentara Korisnika, Vlasnik Stranice može od Oglašivača i Korisnika zatražiti dodatne informacije, koje će upotrijebiti isključivo u svrhu utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za brisanje komentara Korisnika.

Osobne podatke koje nam proslijedite korištenjem Stranice, odnosno interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim Stranicama (privatni upit, i sl.), koristit ćemo isključivo u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.).

U svakom trenutku možete zatražiti uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka od Vlasnika Stranice, a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte.

U svakom trenutku možete zatražiti izmjenu ili potpuno brisanje svih svojih osobnih i drugih podataka.

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koji su prethodno navedeni. Njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani, a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu ovlaštene raspolagati njima može biti omogućena isključivo uz pisanu suglasnost Oglašivača i Korisnika.

Vaši osobni podaci su zabilježeni u elektroničkom obliku i čuvaju se u prostorijama Vlasnika Stranice. Prikupljenim podacima, pristup ima Vlasnik Stranice, administrator Stranice i računovođa Stranice. Svim ostalim osobama, uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen.

Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 11 godina. Po isteku toga roka, Vaši osobni podaci bit će uništeni.

Ostalu komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete, kao što su pohvale, komentari, prijedlozi i sl. nećemo tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno raspolagati.

Akcije i popusti Popusti se ne zbrajaju, a akcije se međusobno isključuju. Ako imate pravo na više popusta po različitoj osnovi i iskoristite jedan na produljenje svoje članarine, na vašem računu ostaje neiskorišteno pravo na popust po drugoj osnovi, a koje možete iskoristiti prilikom idućeg produljenja članarine.

Pravo isključenja Vlasnik Stranice zadržava pravo da bez naknade već plaćenog oglasa isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Opći uvjeti korištenja mrežnih stranica, na bilo koji način ometa rad Stranice ili na bilo koji način vrijeđa prava Oglašivača i Korisnika, a ovo se naročito odnosi na Korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sadržaj Stranice, osobito u smislu: kopiranja sadržaja objavljenog na Apartmanija.hr i objavi u/na nekom drugom mediju oglašavanja, lobiranja kod Oglašivača za oglašavanje na sličnim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, tako da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge.

U tom slučaju Vlasnik Stranice, uz isključenje takvog Korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Promjene ovih uvjeta i drugih uvjeta poslovanja Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Stranica i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

Do-bra d.o.o.
Štefanićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska