Kapacitet: od 2 do 31 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 3 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 16 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 11 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana