Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 23 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana