Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 6 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 37 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana