Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 25 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 10 do 12 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana