Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 23 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 16 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 3 apartmana