Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 5 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 32 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana