Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 1 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 1 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana