Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 45 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 34 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 21 osoba u 4 apartmana