Smještaj Zaton (Zadar)

Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 10 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana

Zaton (Zadar) - smještaj u blizini

Točke od interesa
<