Smještaj Petrčane

Kapacitet: od 2 do 39 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana

Petrčane - smještaj u blizini

Točke od interesa
<