Plaža Pliše u Zatonu kod Zadra - smještaj u blizini

Pronađite idealan smještaj u okolici lokacije Plaža Pliše u Zatonu kod Zadra

Kapacitet: 10 osoba
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 8 apartmana
Udaljenost preko 1 km
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 8 apartmana
Udaljenost preko 2 km
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 8 do 10 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 39 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 5 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 8 osoba
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
<