Smještaj Hvar Stari Grad

Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu

Hvar Stari Grad - smještaj u blizini

Alternativni smještaj Hvar Stari Grad

Točke od interesa
<