Smještaj Hvar Jelsa

Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 36 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 1 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 19 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana

Hvar Jelsa - smještaj u blizini

Točke od interesa
<