Smještaj Hvar

Kapacitet: 8 osoba
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 13 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 10 apartmana

Hvar - smještaj u blizini

Alternativni smještaj Hvar

Točke od interesa
<