Smještaj Pridraga

Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 7 osoba
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu

Pridraga - smještaj u blizini