Smještaj Pakoštane

Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 4 do 25 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 41 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 25 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 23 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 53 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 1 do 17 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 52 osoba u 15 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 22 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 40 osoba u 11 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 3 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 21 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: od 2 do 34 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 30 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana

Pakoštane - smještaj u blizini

Točke od interesa