Smještaj Sveti Petar

Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 7 apartmana

Sveti Petar - smještaj u blizini

Točke od interesa
<