Smještaj Novigrad (Zadar)

Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu

Novigrad (Zadar) - smještaj u blizini

Točke od interesa
<