Smještaj Kožino

Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 25 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana

Kožino - smještaj u blizini

Točke od interesa
<