Smještaj Korčula

Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 32 osoba u 12 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana

Korčula - smještaj u blizini

Točke od interesa
<