Smještaj Korčula Brna

Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana

Korčula Brna - smještaj u blizini

Točke od interesa
<