Smještaj Korčula

Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu

Korčula - smještaj u blizini

Alternativni smještaj Korčula

Točke od interesa
<