Smještaj Korčula

Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana

Korčula - smještaj u blizini

Točke od interesa
<