Smještaj Korčula Lumbarda

Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: 4 osoba

Korčula Lumbarda - smještaj u blizini

Točke od interesa
<