Smještaj Korčula Prižba

Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 23 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 10 do 12 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana

Korčula Prižba - smještaj u blizini

Točke od interesa
<