Smještaj Korčula Čara

Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 33 osoba u 7 apartmana

Korčula Čara - smještaj u blizini