Smještaj Korčula Čara

Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 4 apartmana

Korčula Čara - smještaj u blizini