Smještaj Hvar Zavala

Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 19 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana

Hvar Zavala - smještaj u blizini

Točke od interesa