Smještaj Krk Omišalj

Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 30 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 44 osoba u 13 apartmana
Kapacitet: od 1 do 22 osoba u 4 apartmana

Krk Omišalj - smještaj u blizini