Smještaj Krk Baška

Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 31 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 1 do 17 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 58 osoba u 13 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 4 do 26 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 23 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 43 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 35 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana

Krk Baška - smještaj u blizini

Točke od interesa
<