Smještaj Krk

Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 8 do 10 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 10 osoba u 3 sobe
Kapacitet: od 4 do 19 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 8 osoba
Kapacitet: 4+1 osoba
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana

Krk - smještaj u blizini

Točke od interesa
<