Smještaj Krk Šilo

Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 10 apartmana

Krk Šilo - smještaj u blizini

Točke od interesa
<