Smještaj Pag Novalja

Kapacitet: od 4 do 25 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 32 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 3 do 26 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 44 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 32 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana

Pag Novalja - smještaj u blizini

Točke od interesa