Smještaj Pag Šimuni

Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana

Pag Šimuni - smještaj u blizini

Točke od interesa
<