Smještaj Pag Novalja

Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 26 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: osoba
Kapacitet: od 2 do 44 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 34 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 46 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 32 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 1 do 18 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana

Pag Novalja - smještaj u blizini

Točke od interesa
<