Smještaj Hvar Ivan Dolac

Kapacitet: od 5 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 28 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana

Hvar Ivan Dolac - smještaj u blizini

Točke od interesa