Smještaj Dramalj

Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 31 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 7 osoba u 1 apartmanu

Dramalj - smještaj u blizini

Točke od interesa