Smještaj Novi Vinodolski

Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 39 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 31 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 29 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: od 8 do 16 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 13 osoba u 5 apartmana

Novi Vinodolski - smještaj u blizini

Točke od interesa
<