Smještaj Korčula Brna

Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana

Korčula Brna - smještaj u blizini