Kapacitet: od 2 do 33 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 45 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 9 osoba u 3 apartmana