Smještaj Baška Voda

Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 9 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 6 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 22 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 32 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 33 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 32 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 1 do 71 osoba u 20 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 33 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 1 do 22 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 21 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 3 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 31 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 35 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 1 do 6 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 39 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 1 do 19 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 37 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 2 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana

Baška Voda - smještaj u blizini

Točke od interesa
<