Smještaj Promajna

Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 26 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 19 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: od 2 do 32 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 6 apartmana

Promajna - smještaj u blizini

<