Smještaj Brač Supetar

Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 21 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana

Brač Supetar - smještaj u blizini

Točke od interesa