Smještaj Brač Povlja

Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana

Brač Povlja - smještaj u blizini

Točke od interesa
<