Smještaj Brač Postira

Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 7 do 15 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: 8 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 3 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 1 do 6 osoba u 2 apartmana

Brač Postira - smještaj u blizini

Točke od interesa
<