Smještaj Senj

Kapacitet: od 3 do 20 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 6 do 26 osoba u 3 apartmana

Senj - smještaj u blizini

Točke od interesa
<