Smještaj Karlobag

Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 33 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana

Karlobag - smještaj u blizini

Točke od interesa
<