Smještaj Mlini

Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 3 apartmana

Mlini - smještaj u blizini