Smještaj Slano

Kapacitet: od 2 do 50 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 1 do 18 osoba u 6 apartmana

Slano - smještaj u blizini

Točke od interesa
<