Smještaj Mlini

Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana

Mlini - smještaj u blizini

Alternativni smještaj Mlini

Točke od interesa
<