Smještaj Kaštela

Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 13 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 7 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 7 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 7 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 7 do 10 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 7 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 16 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 13 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana

Kaštela - smještaj u blizini

Točke od interesa