Smještaj Stobreč

Kapacitet: od 1 do 11 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 21 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: 6 osoba

Stobreč - smještaj u blizini

Točke od interesa
<